Radiative Water Mattress

O Projekcie

RadMAT jest akronimem dla projektu Radiacyjny Materac Wodny (ang. Radiative Water Mattress); Rozwiązanie na Rzecz Zapewnienia Bezpieczeństwa Światowej Produkcji Mleka. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Polskie Powroty 2018 oraz prowadzony przez Politechnikę Wrocławską.

Projekt ten ma na celu opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania w przemyśle mleczarskim, odpowiedzialnego za zniwelowanie występującego u krów stresu cieplnego. Zjawisko to towarzyszy ekstremalnym warunkom pogodowym i jest nasilane przez wysoką temperaturę i wilgotność powietrza, które powodują problemy z oddaniem nadmiaru ciepła pochodzącego z przemian metabolicznych. Bydło pod wpływem stresu cieplnego jest narażone na liczne problemy zdrowotne, które prowadzą m.in. do obniżenia produkcji mleka, spadku jego jakości oraz obniżenia płodności, co ma znaczące konsekwencje finansowe dla producenta mleka.

Zaproponowany system będzie się opierał na procesie przewodzenia ciepła, dzięki zastosowaniu zmodyfikowanych mat wodnych pracujących w zamkniętym obiegu chłodzonej wody. Bezpośredni odbiór ciepła od leżącej na macie krowy złagodzi występujący stres cieplny. Badania zostaną przeprowadzone na wybranych krowach, które będą monitorowane pod względem aktywności i wydajności mlecznej.

Oczekuje się, że taka technologia przyniesie międzysektorowe korzyści, opierające się na osiągnięciu dobrostanu zwierząt oraz zysku ekonomicznym i energetycznym. RadMAT stanowi idealne rozwiązanie do zastosowania w przemyśle mleczarskim, charakteryzującym się wzrastającym zapotrzebowaniem w skali globalnej.